Citywork SOTE-palvelut

Citywork SOTE-palvelut tukee vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä lapsiperheiden itsenäistä elämää kotona ja kodin ulkopuolella.

Palvelumme

Citywork kotiin tuotettavat tukipalvelut tukevat vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä lapsiperheiden itsenäistä elämää kotona ja kodin ulkopuolella. Palvelumme mahdollistavat kuntaa toteuttamaan sosiaalihuolto-, vanhus- ja vammaispalvelulakien mukaisten tukipalveluiden tuottamisen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Palvelun saajalle

Palveluiden tuottajalla on suuri vastuu palvelun saajan elämässä ja toimimme aina yhdessä laaditun palvelusuunnitelman mukaan. Mitä tarkemmin tiedämme, miten haluat sinua avustettavan, sitä paremmin avustajamme osaavat auttaa sinua. Toimimme vastuullisesti ja seuraamme palvelumme laatua säännöllisesti.

Työntekijälle

Haluamme joukkoomme energisiä, ihmisiin, elämään ja tekemiseen myönteisesti suhtautuvia työntekijöitä, jotka ovat alansa ammattilaisia tai jotka haluavat olla sitä tulevaisuudessa. Panostamme työntekijöidemme osaamiseen, motivaatioon ja työoloihin. Cityworkin kotiin tuotettavien tukipalveluiden tehtävät ovat hyvä väylä tutustua alaan ja työskennellä vaihtelevissa tehtävissä.

Avoimet
työpaikat

Uusimmat työpaikat

Me

Citywork kotiin tuotettavat tukipalvelut tukevat vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä lapsiperheiden itsenäistä elämää kotona ja kodin ulkopuolella. Palvelumme mahdollistavat kuntaa toteuttamaan sosiaalihuolto-, vanhus- ja vammaispalvelulakien mukaisten tukipalveluiden tuottamisen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kunnioitamme asiakkaidemme oikeutta itsenäiseen elämään ja vuodesta 2008 olemme auttaneet satojen suomalaisten arkea. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä lähes 100 kunnan kanssa.

Citywork on asettanut tavoitteekseen olla Suomen arvostetuin palveluntuottaja. Tavoitteemme toteutuu osaavien ja sitoutuneiden työntekijöiden sekä hyvän esimiestyön ja johtamisen avulla. Kehitämme jatkuvasti organisaatiotamme ja toimintaamme laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Citywork on Hyvinvointialan liiton jäsen ja vuonna 2016 SOTE-palvelumme työllistivät yli 1.300 palkansaajaa.

Cityworkin kotiin tuotettavat tukipalvelut ovat osa Med Groupia 1.2.2017 alkaen. Lue lisää.

Toimimme ISO 9001 -sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti

Citywork yhtiöiden toiminta perustuu hyviin toimintamalleihin. Laatujärjestelmämme ISO 9001 tuo viitekehyksen laadukkaiden, turvallisten ja asianmukaisesti toteutettujen palveluiden tuottamiselle. Palvelumme alkavat aina asiakastarpeiden kartoittamisella ja yhteisten tavoitteiden määrittämisellä. Asiakkaamme saavat nimetyn vastuuhenkilön, joka vastaa antamiemme palvelulupausten toteutumisesta sekä yhteyshenkilön, joka vastaa päivittäisen toiminnan sujuvuudesta.

Vastaamme toimintamme laadukkuudesta kaikissa tilanteissa. Toimintamallimme takaavat, että vastuu- ja ristiriitatilanteet hoidetaan asianmukaisesti ja samalla kehitämme toimintaamme jatkuvan oppimisen kautta. Olemme vakuuttaneet toimintaamme liittyvät riskit asianmukaisin keskeytys-, vastuu- ja kohdevakuutuksin.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Tavoitteellisuus
Haluamme parantaa palveluidemme saajien elämänlaatua ja olla hyvä työnantaja työntekijöille. Toimimme ammattimaisesti ja pyrimme tukemaan kuntaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä kestävällä tavalla. Olemme positiivisia, toimimme ratkaisukeskeisesti ja haluamme kehittyä työssämme.

Tuloksellisuus
Saamme hyvää palautetta palveluiden saajilta, kunnilta ja työntekijöiltämme. Toimintamme kehittyy ja teemme yhdessä töitä hyvillä mielin.

Vastuullisuus
Pidämme antamamme lupaukset ja suoritamme tehtävämme tunnollisesti. Muistamme vaitiolovelvollisuutemme emmekä puhu palveluiden saajien, kuntien tai työkavereiden asioista ulkopuolisille emmekä toisille palvelun saajille.

Välittäminen
Toimintamme ytimessä on aina yksilö, ihminen. Välitämme toisistamme ja edistämme toistemme hyvinvointia kaikissa tilanteissa. Tämä koskee palvelun saajien ja kuntien lisäksi myös omaisia sekä muita työntekijöitä.